Het geheim van digitaal succes

ContentKings is een pro op het gebied van User Research, Design Thinking en Content & Business solutions. Al meer dan 20 jaar zetten zij hun expertise in om bedrijven te helpen om de échte behoeften van hun klanten te achterhalen. Niet als uitvoerder maar als een gesprekspartner op de werkvloer. Inmiddels heeft ContentKings meer dan 350 digitale vraagstukken voor klanten opgelost. Maar de rode draad, de wisselwerking tussen content en usability, is eigenlijk nooit veranderd.

De opdracht

Begin 2020 stelde ContentKings ons de vraag om de identiteit te moderniseren aan de hand van een nieuwe website, online nieuwsbrief en een Keynote presentatie. Het logo (ooit ontworpen door LUST) stond vast. De look & feel kon wel wat moderner en frisser. Zoals een goede onderzoeker betaamt zijn we eerst met elkaar om de tafel gaan zitten (net voordat Corona zijn intrede deed). Zo achterhaalden we de vraag achter de vraag, hun werkelijke behoefte. In de planning hielden we rekening met de sponsoring door ContentKings van het internationale congres OmnichannelX2020.

Bezoek contentkings.nl

Design rationale

Uitgangspunt voor de nieuwe stijl is de slash* / het scheidingsteken in het logo. Vanuit de slash ontstaat een vormentaal van elementen die, zonder veel aandacht te vragen, een herkenbare signatuur geeft aan alle onderdelen van de communicatie. Het klassieke letterbeeld met een redactioneel karakter onderstreept het kaliber van ContentKings en vergroot het contrast tussen merk en inhoud.

* Een verwijzing naar de hiërarchie van content in een url (ck/services), maar ook een teken dat gebruikt wordt om een neutraliteit (man/vrouw) of een verandering van onderwerp (Ik houd van paars / Zullen we paars gebruiken?) aan te geven.

Resultaat

De introductie van de nieuwe identiteit wordt in fasen toegepast (we noemen dat ook wel een ‘soft launch’). Voor de Keynote en Workshop tijdens OmnichannelX2020 was de nieuwe presentatie erg succesvol. De identiteit is door ons uitgewerkt in een nieuwe website, de online nieuwsbrief CourtYard, diverse presentatie formats en video componenten.

ContentKings blijft zich inzetten om organisaties en hun klanten dichter bij elkaar te brengen. De focus komt nog meer te liggen op kennisoverdracht en het geven van online workshops, trainingen en lezingen wereldwijd. De nieuwe identiteit is een aanjager van die missie en zorgt voor extra enthousiasme om deze nieuw markt te verkennen.

Bezoek contentkings.nl

Credits

Creatie & development: Grafisch Lokaal & burobree
Film & fotografie: Hello Daisy
Video United Airlines: Susanne Goossens van Leeuwen
Portret Ellen & Rob: Pieter Pennings